Privacy beleid

Vitality Choice adviseert cliënten naar een optimale gezondheid. De begeleiding van Vitality Coice richt zich op voeding vraagstukken en gezondheidsklachten. Vitality Choice is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Vitality Choice doet er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor een optimale behandeling is het noodzakelijk dat Vitality Choice een dossier aanlegt. Uw dossier bevat persoonsgegevens, medicatiegebruik, uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en voortgang. 

 

Vitality Choice doet er alles aan uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer: 

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

In deze privacyverklaring beschrijft Vitality Choice de algemene gang van zaken op het gebied van privacy met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vitality Choice legt persoonsgegevens over u vast, doordat u gebruik maakt van diensten, producten heeft besteld en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vitality Choice verstrekt. 

 

Vitality Choice registreert de volgende persoonsgegevens: 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

Naast persoonsgegevens registreren we ook bijzondere persoonsgegevens die verband houden met de specifieke dienstverlening van Vitality Choice. 

- Medische gegevens

- Uitslag van eventuele bloedonderzoeken

- Aantekeningen m.b.t. de gezondheidssituatie en de inhoud van het consult

 

Waarom Vitality Choice uw gegevens nodig heeft

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Hoe lang Vitality Choice gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaart (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen 

Indien noodzakelijk zal Vitality Choice met jouw instemming gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/praktijk bij opname/overname). 

 

Websitebezoek

Op de website van Vitality Choice worden algemene bezoekgegeves bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vitality Choice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
sharon@vitalitychoice.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat

  

Beveiligen 

Vitality Choice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vitality Choice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sharon van der Walle via sharon@vitalitychoice.nl of telefonisch +31683704487.